Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Frescati Utbildning

Frescati Utbildning är en enskild firma godkänd för F-skatt.

2008 startade jag Frescati Utbildning. Namnet är hämtat från närområdet.

Gustaf Mauritz Armfelts Villa Frescati har fått ge namn åt området med Bergianska trädgården, Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet som kända riktmärken.

Det hela startade med Gustaf III som under sin italienska resa på 1780-talet besökte staden Frascati sydöst om Rom. Tillbaka i Sverige gav han platser runt Brunnsviken italienska namn. Ett a i Frascati blev till ett e och så hade Sverige kommit lite närmare Italien.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026