Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Kungligt

Monarkernas historia är också Stockholms historia. Här har de bott och verkat. De har velat förändra och försköna sin huvudstad, vissa mer och andra mindre.

På några olika stadsvandringar hittar vi tydliga spår av deras ambitioner, ideal och drivkrafter.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026