Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Stockholms historia

Här finns ett paket av stadsvandringar som skildrar Stockholms historia från 1000-talet till vår egen tid. Innehållet är en skön blandning av historia, arkitektur, konst, litteratur och stadsförändring.

På dessa stadsvandringar rör vi oss framför allt i Gamla stan.

Lyssna en stund på Evert Taube: "Vackra stad vid blåa vatten, sirad med en nyckfullt buktad krans av gammal ädel lövskog, lindar, ekar, björkar, almar. Dina slott och dina spiror, dina kåkar, dina gränder, båtarna vid dina stränder - hur du fängslat mig, o, Stockholm!".

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026