Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Föreläsningar

Stadsvandringar blir föreläsningar

Innehållet i några av de mest uppskattade stadsvandringarna har jag gjort om till föreläsningar. Här presenteras en handfull och det tillkommer regelbundet nya föreläsningar.

En föreläsning tar cirka 60 minuter.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026