Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Nya stadsdelar

Snart bor det en miljon människor i Stockholm. Längs med innerstadens gränser växer det fram en ring av nya bostadsområden för den växande befolkningen. De byggs till stor del på områden som tidigare använts för energiproduktion, hamnverksamhet och industridrift. Utmaningarna är många; från att rena förorenad mark till att bygga mot en hållbar framtid.

Upptäck hur historien vävs in i stadsplaner, arkitektur, landskapsdesign och konstnärlig utformning i de olika stadsvandringarna här.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026