Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Nya stadsdelar

Snart bor det en miljon människor i Stockholm. Längs med innerstadens gränser växer den så kallade "Millennieringen" fram med nya bostadsområden för en växande befolkning.

Norra Djurgårdsstaden, Hammarby sjöstad, Slakthusområdet, Årstafältet, Marievik/Liljeholmskajen och Hagastaden byggs till stor del på områden som tidigare använts för energiproduktion, hamnverksamhet och industridrift. Utmaningarna är många; från att rena förorenad mark till att bygga mot en hållbar framtid.

I en DN-intervju säger Stockholms stadsarkitekt Torleif Falk: "Jag försöker stå med fötterna i kunskap om historien men med blicken riktad framåt. Det är viktigt att vara grundad i historien. Det är en förutsättning för att kunna blicka framåt".

Upptäck hur historien vävs in i stadsplaner, arkitektur, landskapsdesign och konstnärlig utformning i ett paket av olika stadsvandringar.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026