Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Albano

Italien, epidemier och veterinärer

Ur innehållet
- Så skapade Gustaf III ett Italien i Stockholm
- Smittsamma sjukdomar - en del av Stockholms historia
- Ett nytt campus för 15 000 studenter
- Roslagsvägen - från trafikled till stadsgata?
- 1900-talets framåtanda syns i Vetenskapsstadens arkitektur.

Läs om stadsvandringen här.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026