Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Faktablad

Ett hembiträde och en politiker

Läs om Anna Engman - 50 år som hembiträde i Solna här.

Nu finns solnapolitikern Johan Enbergs självbiografi där den hör hemma - i Solna stadsarkiv. Läs om hur det gick till här.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026