Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Östermalm

Från rännstenar till boulevarder

Ur innehållet
- "En bedrövlig och smutsig by"
- Många spår av flottan och armén
- Strandvägen innebar Storgatans nedgång och fall
- August Strindberg och Niklas Natt och Dag skildrar Ladugårdslandet
. Mellan Hedvig Eleonora kyrka och Stockholms Arbetarhem.

Läs om stadsvandringen här.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026