Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Solnas hjärta

En vandring genom 800 år

Ur innehållet
- När Solnön reste sig ur vattnet
- Solna kyrka med en koppling till korstågstiden och Jerusalem
- Några kända och okända gravar på Solna kyrkogård
- Falkenerbostaden - Solnas äldsta träbyggnad
- Vi tar tempen på Hagastaden med Norra tornen och nya Forskaren

Läs mer om stadsvandringen här.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026