Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Bellevue

All trädgårdskonst är landskapsmåleri

Från Bellevue till Hagastaden - ur innehållet
- Paschens malmgård och Sparres träslott - vi kommer 1700-talet nära
- Gustaf III:s vision av parkerna runt Brunnsviken
- Böldpest och halshuggna generaler vid Wenner-Gren
- Trafikkarusell blir stadskvarter - om nya Norrtull
- Norra Stationsparken som binder ihop nya Hagaplan med Hagaparken

Läs om stadsvandringen här.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026