Frescati Utbildning Frescati Utbildning

Nationalstadsparken

Historiskt landskap i en levande stad

Kungliga slott, unikt artrik natur och nöjen av olika slag ska samsas i Kungliga nationalstadsparken, som skyddas av Miljöbalken. Men vad betyder det egentligen att "Ny bebyggelse och andra åtgärder får vidtas endast om det kan ske utan ett intrång i parklandskap och naturmiljö och att det sker på ett sådant sätt att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt inte skadas"? Den här föreläsningen tar tempen på världens första nationalstadspark.

Ulriksdal i norr, Haga vid Brunnsviken och Djurgårdens vårdade vildmark har skildrats av målare och författare. 1700-talet gestaltades av bröderna Martin och Carl Michael Bellman, 1800-talet av Eugen Jansson och Anna Palm de Rosa och så 1900-talet av Olle Olsson Hagalund och Eric Hallström. För att nämna några. Norra länkens underjordiska fjärilar, Life Rings i Prinsessan Estelles skulpturpark och andra konstverk presenteras.

Idrottsstaden, Kasernstaden och Vetenskapsstaden får eget utrymme. Och det gäller så klart även nationalstadsparkens mosaik av naturtyper, från ekarnas rikedom av liv till våtmarkernas biologiska mångfald. Föreläsningen vimlar av sällsynta baggar, grodor och ugglor. Vår hälsa är beroende av vår miljö! Särskild uppmärksamhet ägnas därför åt ekosystemens betydelse för vår hälsa och våra samhällen.

Frescati Utbildning - Michael Karlsson
www.frescatiutbildning.se - info@frescatiutbildning.se - 0706648026